dijous , 19 gener 2017
ESPAI FEDERAT    SERVEIS ALS CLUBS    OFICINA ONLINE    SEGUR TENNIS
Inici / Docència / Cursos Formació Àrbitres

Cursos Formació Àrbitres

Objectiu

L’objecte de l’organització dels cursos per a àrbitres de tennis és la capacitació de tècnics de l’arbitratge del tennis en l’àmbit nacional. A Catalunya, els cursos d’àrbitre els convoca la RFET i la FCT conjuntament.

El curs d’árbitre nacional de tennis capacita per realitzar les següents funcions:

 1. Jutge àrbitre. Estar capacitat per ser la màxima autoritat tècnica arbitral d’un torneig nacional oficial amb o sense premis en metàl•lic.
 2. Jutge de cadira. Estar capacitat per actuar com a jutge de cadira en partits de tornejos nacionals oficials amb o sense premis en metàl•lic.
 3. Jutge de línia. Estar capacitat per actuar com a jutge de línia en partits de tornejos oficials tant nacionals com internacionals.

Guia temporal del curs

El curs consta de cinc blocs:

 • Bloc 1: Autoaprenentatge que l’alumne/a efectua els dies anteriors a les classes presencials. Comença en el moment en què es rep la carpeta amb els continguts.
 • Bloc 2: Classes presencials. Durant dos dies l’alumne/a assisteix a classes amb la resta de companys i el professor. El nombre total d’hores lectives, d’assistència obligatòria, és de dotze.
 • Bloc 3: La setmana següent a les classes presencials, els alumnes poden accedir a un fòrum, on poden continuar amb la preparació prèvia a l’examen interactuant amb els companys i el tutor.
 • Bloc 4: Examen presencial. Es porta a terme uns dies després de les classes presencials.
 • Bloc 5: Exercicis teorico-pràctics. La setmana posterior a l’examen, l’alumne/a rep un correu electrònic amb uns exercicis que ha de realitzar i lliurar.
 • Bloc 6: Bloc pràctic. Un cop coneguda la nota i superada la part teòrica, l’alumne/a realitza les pràctiques.

Metodologia

El curs té un format semipresencial. L’alumne/a ha d’assistir a unes sessions presencials que es complementen amb l’autoaprenentatge que realitzarà pel seu compte a través del fòrum. Les sessions presencials són dirigides per un àrbitre internacional de tennis. La preparació que l’alumne/a rep, amb anterioritat i posterioritat a aquestes classes és dirigida per l’equip de l’Àrea de Formació d’Arbitratge de la RFET. Un cop realitzat l’examen, l’alumne/a rep per correu electrònic uns exercicis sobre confecció de quadres i ordres de joc que ha de realitzar individualment o amb altres companys del seu curs. Posteriorment, es porta a terme el Bloc Pràctic, a través de la Federació Territorial, en tornejos oficials. Totes les parts del curs són d’obligatori compliment.

Temari

El temari comprendrà totes aquelles matèries necessàries per a l’obtenció del títol d’Àrbitre Nacional de tennis

 • Regles del Tennis
 • Reglament Tècnic de la RFET
 • Deures i Procediments
 • Codi de Conducta
 • Elaboració de Quadres i ordres de joc
 • Pràctiques en pista. Per a l’obtenció del títol de Àrbitre Nacional, l’alumne ha d’aprovar dos blocs, un bloc teòric i un bloc pràctic