dijous , 19 gener 2017
ESPAI FEDERAT    SERVEIS ALS CLUBS    OFICINA ONLINE    SEGUR TENNIS
Inici / Docència / Cursos Formació Tècnics

Cursos Formació Tècnics

Objectiu
Aquests cursos tenen l’objectiu de formar i ampliar coneixements per als tècnics/ques de tennis en camps relacionats amb la docència i l’entrenament del tennis.

Tota la informació
Tot seguit et donem tots els detalls dels cursos

Instructor de Minitennis (*) - Voluntariat

Instructor de Minitennis (*) - Voluntariat

1. Instructor de minitennis

Aquesta formació és orientada al voluntariat dels clubs i les escoles de tennis, com a primera formació. Es tracta d’una formació teòrico-pràctica dirigida a ajudants d’escola de tennis, sense experiència i que segurament es dedicaran a la col·laboració en l’ensenyament del tennis en períodes molt concrets com són períodes de vacances o caps de setmana.

Els continguts del curs aporten nocions bàsiques per a l’ensenyament de l’esport del tennis a les etapes de Pretennis i Minitennis i per col.laborar com a ajudants d’escola en la Iniciació al tennis al costat d’un tècnic amb titulació superior (a partir de Monitor Nacional – Tècnic d’Esport de Nivell I en tennis).

Els alumnes rebran continguts teòrics i pràctics on es treballen elements bàsics de metodologia, de reglamentació, de fonaments tècnics bàsics així com aquells mitjans per poder afrontar el tracte amb alumnes que s’inicien a la pràctica de l’esport del tennis.

Requisits
- 16 anys complerts
- Estar en possessió de la llicència federativa
- Tenir el Graduat Escolar o equivalent a efectes acadèmics (mínim segon d’ESO aprovat).

Durada
- 2 dies
- Curs semipresencial de 24 hores.

Assignatures
- Fonaments Tècnics
- Reglamentació
- Metodologia i didàctica aplicades
- Perfeccionament (prova de nivell de joc)

Preu
Any 2016: 235 euros

Exàmens
Els exàmens de les assignatures es realitzen el darrer dia del curs.

Tècnic d’esport Nivell I (**) – Monitor Nacional de Tennis - Tècnic Iniciació

Tècnic d’esport Nivell I (**) – Monitor Nacional de Tennis - Tècnic Iniciació

1. Instructor de minitennis
Dirigit principalment a ajudants d’un tècnic titulat superior (de Nivell II ò III) d’escola de tennis que ja tenen certa experiència i que acostumen a agafar la responsabilitat d’alguna pista o grup determinat. Acompanya als jugadors a competicions bàsiques. La seva tasca se centra en la iniciació.
El curs de Tècnic d’Esport Nivell I en tennis es realitza en col·laboració i amb la supervisió de l’Escola Catalana de l’Esport seguint la legislació vigent. Aquesta titulació és reconeguda per la Llei de Regulació de les professions de l’esport a Catalunya (Llei 3/2008) i permet el registre directe al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPE).

Requisits
- 16 anys complerts.
- Estar en possessió de la llicència federativa en vigor.
- Tenir el graduat en Educació Secundària Obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics)
- Superar una prova d’accés pràctica.

Durada del curs
80 hores del Bloc Comú i 65 hores del Bloc Específic. Després d’aquestes 145 hores, l’alumne/a ha de realitzar 150 hores de pràctica en un centre que reuneixi els requisits establerts per l’Àrea de Docència i Recerca de la FCT

Curs semipresencial
Assignatures:

 • Bloc comú (80 hores).  Escola Catalana de l’Esport.
  • Bases del comportament esportiu: 30 h
  • Primers auxilis: 20 h
  • Activitat física adaptada i discapacitat: 10 h
  • Organització esportiva: 20 h
 • Bloc específic (65 hores).  Federació Catalana de Tennis.
  • Fonaments tecnic-tàctics: 20 h
  • Història del tennis, equipament i reglamentació: 10 h
  • Desenvolupament professional: 5 h
  • Metodologia en la iniciació al tennis: 30 h
 • Bloc de pràctiques (150 hores).  Federació Catalana de Tennis.
  • 150 hores  en un centre acreditat per l’Àrea de Docència de la FCT

Preu any 2016
- Prova d’accés: 49,25 euros
- Bloc Comú: 136 euros
- Bloc Específic + Bloc Pràctiques: 540,63 euros
- Total: 725,88 euros 

Tècnic d’esport Nivell II (**) – Entrenador Nacional de Tennis - Tècnic Competició

Tècnic d’esport Nivell II (**) – Entrenador Nacional de Tennis - Tècnic Competició

1. Instructor de minitennis

Dirigit principalment a monitors amb la intenció d’augmentar la responsabilitat . Acostuma a ser responsable d’un grup de tècnics i està preparat per treballar en nivells d’iniciació i de tecnificació.
El curs de Tècnic d’Esport Nivell II en tennis es realitza en col·laboració i amb la supervisió de l’Escola Catalana de l’Esport seguint la legislació vigent. Aquesta titulació és reconeguda per la Llei de Regulació de les professions de l’esport a Catalunya (Llei 3/2008) i permet el registre directe al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPE).

Requisits
- Estar en possessió de la llicència federativa
- Tenir el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics)
- Tenir el títol de tècnic d’esport de primer nivell (monitor nacional)
- Superar una prova d’accés pràctica

Durada
180 hores del Bloc Comú i 180 hores del Bloc Específic. Després d’aquestes 360 hores, l’alumne/a ha de realitzar 200 hores de pràctica en un centre que reuneixi els requisits establerts per l’Àrea de Docència de la FCT.

Curs semipresencial
Assignatures:

 • Bloc comú (180 hores).  Escola Catalana de l’Esport.
  • Bases de l’aprenentatge esportiu: 50 h
  • Bases de l’entrenament esportiu: 70 h
  • Esport adaptat i discapacitat: 20 h
  • Organització i legislació esportiva: 30 h
  • Esport i gènere: 10 h
 • Bloc específic (180 hores).  Federació Catalana de Tennis.
  • Fonaments tecnic-tàctics per a jugadors de competició: 55 h
  • Didàctica del tennis per a jugadors de competició: 30 h
  • Desenvolupament professional: 25 h
  • Tennis adaptat: 20 h
  • Entrenament específic: 50 h
 • Bloc de pràctiques (200 hores).  Federació Catalana de Tennis.
  •        200 hores  en un centre acreditat per l’Àrea de Docència de la FCT

Preu any 2016
- Prova d’accés: 49,25 euros
- Bloc Comú: 306 euros
- Bloc Específic + Bloc Pràctiques: 830,94 euros
- Total: 1186,19 euros

Tècnic d’esport Nivell III (**) – Professor Nacional de Tennis

Tècnic d’esport Nivell III (**) – Professor Nacional de Tennis

1. Instructor de minitennis
Dirigit principalment a directors tècnics de club , directors esportius, etc., on s’han de tenir coneixements en d’altres àrees de les que implica únicament un treball en pista. Són tècnics preparats per treballar a qualsevol nivell, especialment en els nivells de competició i alta competició i amb un equip de tècnics darrera que col•labora en l’organització i coordinació.
El curs de Tècnic d’Esport Nivell III en tennis es realitza en col·laboració i amb la supervisió de l’Escola Catalana de l’Esport seguint la legislació vigent. Aquesta titulació és reconeguda per la Llei de Regulació de les professions de l’esport a Catalunya (Llei 3/2008) i permet el registre directe al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPE)

Requisits
- Tenir 18 anys complerts
- Estar en possessió de la llicència federativa
- Tenir el títol de Batxillerat (o equivalent a efectes acadèmics)
- Tenir el títol de tècnic d’esport de segon nivell (Entrenador).

Durada
220 hores del Bloc Comú i 220 hores del Bloc Específic. Després d’aquestes 440 hores, l’alumne/a ha de realitzar 200 hores de pràctica en un centre que reuneixi els requisits establerts per l’Àrea de Docència de la FCT.

Assignatures:

 • Bloc Comú (220 hores).  Escola Catalana de l’Esport.
  • Factors fisiològics de l’alt rendiment: 60 h
  • Factors psicosocials de l’alt rendiment: 50 h
  • Formació de formadors esportius: 70 h
  • Organització i gestió aplicada a l’alt rendiment: 40 h
 • Bloc Específic (220 hores).  Federació Catalana de Tennis.
  • Anàlisi tecnic-tàctic per a jugadors d’alta competició: 80 h
  • Desenvolupament professional: 40 h
  • Entrenament específic: 90 h
 • Bloc de pràctiques (200 hores).  Federació Catalana de Tennis.
  • 200 hores en un centre acreditat per l’Àrea de Docència de la FCT 

(*) El curs d’Instructor de Minitennis és orientat al voluntariat  dels clubs i les escoles de tennis, com a primera formació.  Es tracta d’una formació teòrico-pràctica dirigida a ajudants d’escola de tennis, sense experiència i que segurament es dedicaran a la col·laboració en l’ensenyament del tennis en períodes molt concrets com són períodes de vacances o caps de setmana.

(**) El cursos de Tècnic d’Esport dels nivells I, II i III es realitzen en col·laboració amb l’Escola Catalana de l’Esport seguint la legislació vigent. Aquestes tres titulacions són les que reconeix la Llei de Regulació de les professions de l’esport a Catalunya (Llei 3/2008) i permeten el registre directe al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPE).