dissabte , 6 febrer 2016
ESPAI FEDERAT    SERVEIS ALS CLUBS    OFICINA ONLINE    SEGUR TENNIS
Inici / Docència / Cursos Formació Tècnics

Cursos Formació Tècnics

Objectiu

Aquests cursos tenen l’objectiu de formar i ampliar coneixements per als tècnics/ques de tennis en camps relacionats amb la docència i l’entrenament del tennis.

Els detalls i assignatures incloses a cada curs són les següents:

 1. Instructor de Minitennis
 2. Tècnic d’esport Nivell I – Monitor Nacional de Tennis
 3. Tècnic d’esport Nivell II – Entrenador Nacional de Tennis
 4. Tècnic d’esport Nivell III – Professor Nacional de Tennis

Instructor de Minitennis

Instructor de Minitennis

1. Instructor de minitennis

Aquesta formació és orientada al voluntariat dels clubs i les escoles de tennis, com a primera formació. Es tracta d’una formació teòrico-pràctica dirigida a ajudants d’escola de tennis, sense experiència i que segurament es dedicaran a la col·laboració en l’ensenyament del tennis en períodes molt concrets com són períodes de vacances o caps de setmana.

Els continguts del curs aporten nocions bàsiques per a l’ensenyament de l’esport del tennis a les etapes de Pretennis i Minitennis i per col3laborar com a ajudants d’escola en la Iniciació al tennis al costat d’un tècnic amb titulació superior (a partir de Monitor Nacional – Tècnic d’Esport de Nivell I en tennis).

Els alumnes rebran continguts teòrics i pràctics on es treballen elements bàsics de metodologia, de reglamentació, de fonaments tècnics bàsics així com aquells mitjans per poder afrontar el tracte amb alumnes que s’inicien a la pràctica de l’esport del tennis. Requisits: 16 anys complerts, estar en possessió de la llicència federativa, tenir el Graduat Escolar o equivalent a efectes acadèmics (mínim segon d’ESO aprovat).

Durada: 3 dies (25 hores)
Assignatures:

 • Fonaments Tècnics
 • Reglamentació
 • Metodologia i didàctica aplicades
 • Perfeccionament

Els exàmens de les assignatures es realitzen el darrer dia del curs.

Tècnic d’esport Nivell I – Monitor Nacional de Tennis

Tècnic d’esport Nivell I – Monitor Nacional de Tennis

1. Instructor de minitennis
En aquests moments s’està actualitzant la nova normativa del curs de Tècnic/a d’Esport – Nivell I d’acord a la legislació que regula les Titulacions de tècnics, ordre EDU3186/2010 de 7 de desembre, publicat al BOE amb data 23 de novembre.
Dirigit principalment a ajudants d’un tècnic titulat superior (de Nivell II ò III) d’escola de tennis que ja tenen certa experiència i que acostumen a agafar la responsabilitat d’alguna pista o grup determinat, acompanya als jugadors a competicions bàsiques. La seva tasca se centra bàsicament en la iniciació. La formació implica assignatures específiques del tennis i matèries generals. Requisits: 16 anys complerts, estar en possessió de la llicència federativa en vigor, tenir el graduat en Educació Secundària (o equivalent a efectes acadèmics) i superar una prova d’accés pràctica. Durada del curs: 80 hores del Bloc Comú i 65 hores del Bloc Específic. Després d’aquestes 145 hores, l’alumne/a ha de realitzar 150 hores de pràctica en un centre que reuneixi els requisits establerts per l’Àrea de Docència i Recerca i l’Escola Catalana de l’Esport. Assignatures:

 • Bloc comú
  • Àrea de Fonaments Biològics
  • Àrea de Comportament i Aprenentatge
  • Àrea de Teoria i pràctica de l’entrenament
  • Àrea d’organització i legislació
 • Bloc específic 
  • Àrea de Fonaments tecnicotàctics: 20 h
  • Àrea d’Història del tennis, equipament i reglamentació: 10 h
  • Àrea de Desenvolupament professional: 5 h
  • Àrea de Metodologia en la iniciació al tennis: 30 h
 • Bloc de pràctiques
  • 150 hores amb grups d’Iniciació en un centre acreditat per l’Àrea de Docència de la FCT

El curs de Tècnic d’Esport Nivell I en tennis es realitza en col·laboració amb l’Escola Catalana de l’Esport seguint la legislació vigent. Aquesta titulació és reconeguda per la Llei de Regulació de les professions de l’esport a Catalunya (Llei 3/2008) i permet el registre directe al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (REP).

Tècnic d’esport Nivell II – Entrenador Nacional de Tennis

Tècnic d’esport Nivell II – Entrenador Nacional de Tennis

1. Instructor de minitennis

En aquests moments s’està actualitzant la nova normativa del curs de Tècnic/a d’Esport – Nivell I d’acord a la legislació que regula les Titulacions de tècnics, ordre EDU 3186/2010 de 7 de desembre, publicat al BOE amb data 23 de novembre.

Dirigit principalment a monitors amb intenció d’augmentar la responsabilitat i portar grups dins d’un club, i fins i tot la direcció tècnica. Acostuma a ser responsable d’un grup de tècnics i està preparat per treballar en nivells d’Iniciació i de Perfeccionament. Requisits: estar en possessió de la llicència federativa, tenir el títol de graduat en Educació Secundària o equivalent a efectes acadèmics, tenir el títol de tècnic d’esport de primer nivell (monitor nacional) i superar una prova d’accés. Durada: 80 hores del Bloc Comú i 180 hores del Bloc Específic. Després d’aquestes 260 hores, l’alumne ha de realitzar 200 hores de pràctica en un centre que reuneixi els requisits establerts per l’Àrea de Docència de la FCT. Assignatures:

 • Bloc comú
  • Àrea de Fonaments Biològics
  • Àrea de comportament i aprenentatge
  • Àrea de Teoria i pràctica de l’entrenament
  • Àrea de organizació i legislació
 • Bloc específic
  • Àrea de Fonaments tecnicotàctics per a jugadors de competició: 55 h
  • Àrea de Didàctica del tennis per a jugadors de competició: 30 h
  • Àrea de Desenvolupament professional: 25 h
  • Àrea de Tennis adaptat: 20 h
  • Àrea d’Entrenament específic: 50 h
 • Bloc de pràctiques: 200 hores

El curs de Tècnic d’Esport Nivell II en tennis es realitza en col·laboració amb l’Escola Catalana de l’Esport seguint la legislació vigent. Aquesta titulació és reconeguda per la Llei de Regulació de les professions de l’esport a Catalunya (Llei 3/2008) i permet el registre directe al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (REP).

Tècnic d’esport Nivell III – Professor Nacional de Tennis

Tècnic d’esport Nivell III – Professor Nacional de Tennis


1. Instructor de minitennis
En aquests moments s’està actualitzant la nova normativa del curs de Tècnic/a d’Esport – Nivell I d’acord a la legislació que regula les Titulacions de tècnics, ordre EDU 3186/2010 de 7 de desembre, publicat al BOE amb data 23 de novembre.
Dirigit principalment a directors tècnics de club , directors esportius, etc., on s’han de tenir coneixements en d’altres àrees de les que implica únicament un treball en pista. Són tècnics preparats per treballar a qualsevol nivell, especialment en els nivells de competició i alta competició i amb un equip de tècnics darrera que col•labora en l’organització i coordinació. A més de matèries específiques i genèriques també s’ha de presentar un treball obligatori per poder aprovar el curs. Requisits: tenir 18 anys complerts, estar en possessió de la llicència federativa, tenir el títol de Batxillerat o equivalent a efectes acadèmics, tenir el títol de tècnic d’esport de segon nivell (Entrenador) i acreditar un any de pràctica com a tal. Durada: de 6 a 7 setmanes aproximadament. (100 hores del Bloc Comú i 300 hores del Bloc Específic). Després d’aquestes 400 hores, l’alumne ha de realitzar 200 hores de pràctica en un centre que reuneixi els requisits establerts per l’Àrea de Docència de la FCT. Assignatures:

 • BLOC COMÚ
  • Àrea de fonaments biològics: – Biomecànica- Fisiologia II
  • Àrea de comportament i aprenentatge: – Psicologia III- Sociologia II- Didàctica III
  • Àrea de Teoria i Pràctica de l’entrenament: – Teoria i pràctica de l’entrenament esportiu III
  • Àrea de Organització i Legislació: – Organització i Legislació III
 • BLOC ESPECÍFIC
  • Àrea d’Anàlisi tecnicotàctic per a jugadors d’alta competició: 80 h
  • Àrea de Desenvolupament professional: 40 h
  • Àrea d’Entrenament específic: 90 h
 • BLOC DE PRÀCTIQUES: 200 hores

El curs de Tècnic d’Esport Nivell III en tennis es realitza en col·laboració amb l’Escola Catalana de l’Esport seguint la legislació vigent. Aquesta titulació és reconeguda per la Llei de Regulació de les professions de l’esport a Catalunya (Llei 3/2008) i permet el registre directe al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (REP)