dijous , 19 gener 2017
ESPAI FEDERAT    SERVEIS ALS CLUBS    OFICINA ONLINE    SEGUR TENNIS
Inici / Promoció / Tennis a les Escoles

Tennis a les Escoles

La promoció de l’esport ha de ser el suport de l’estructura esportiva de qualsevol entitat esportiva. Una de les tasques principals de la Federació Catalana de Tennis és la promoció de l’esport que va directament relacionada amb el tennis base, tal i com figura als seus Estatuts.

El tennis, tradicionalment arrelat als clubs de Catalunya, ha tingut poca incidència en l’àmbit escolar.

És doncs, l’objectiu de la FCT apropar el tennis als centres d’ensenyament, i que en uns anys sigui una pràctica habitual tal com ho són d’altres esports com l’handbol, l’atletisme, el futbol, etc.

I ara, tennis!!!

I ara, tennis!!!

Tennis als centres d’ensenyament en horari lectiu:

Durant els darrers anys han participat milers d’alumnes de centres educatius, des de l’etapa de Primària fins al Batxillerat, repartits per tot el territori català, que han practicat l’esport del tennis a les sessions d’Educació Física.

Tennis a les Escoles Tennis a les Escoles

Objectius:

 • Iniciar als alumnes en la pràctica de l’esport del tennis dins del marc escolar i en horari escolar.
 • Formar als professors i mestres d’Educació Física perquè tinguin nocions bàsiques d’aquest esport.
 • Vincular els clubs de tennis amb els centres educatius que fan tennis.

I ara, tennis!!!

I ara, tennis!!! és una proposta de material didàctic per als estudiants de Primària i Secundària.

Per als alumnes de Primària, la proposta consta d’una unitat didàctica amb una assignació de 15 hores lectives (sessions), i per als de Secundària, de 35 hores.

Tant per a Primària com per a Secundària, la unitat didàctica es divideix en 4 blocs de continguts:

Links per visualitzar els vídeos i DVD:

 • UD1. Familiarització amb l’entorn (clica)
 • UD2. Pràctica global del joc  (clica)
 • UD3. Els cops bàsics  (clica)
 • UD4. Situació d’oposició  (clica)

Programa per altres etapes i ensenyaments:

La campanya també disposa d’un material didàctic específic per a Cicles Formatius de Grau Superior (Animació d’Activitats Físiques i Esportives).

Com introduir el tennis als centres d’ensenyament?

La proposta de la Federació Catalana de tennis per a la introducció del tennis a les escoles s’articula en tres eixos:

 • El material didàctic
 • El material esportiu
 • Jornades de formació

Material Didàctic: presentació en un maletí amb:

 1. Llibre unitat didàctica per a Primària
 2. Llibre unitat didàctica per a Secundària
 3. Recull d’exercicis i jocs: Les fitxes d’exercicis i jocs són una ampliació de les propostes que figuren a les unitats didàctiques anteriors
 4. Vídeo/Dvd: Aquest suport audiovisual és vàlid tant per a Primària com per a Secundària, i és un complement del material didàctic. Segueix la mateixa estructura de les unitats didàctiques. Serveix tant per a la formació dels professors com per a complement dels alumnes.

Aquest material va ésser homologat per la Generalitat de Catalunya- Departament d’Ensenyament: DOGC núm. 3167 – 23/06/2000.

Tennis a les Escoles

Material Esportiu

Educació Primària: 25 raquetes de minitennis (tamany cadet), 20 pilotes de minitennis i 20 pilotes d’escuma, i un rotllo de cinta separadora. Tot el material és presentat en una bossa esportiva.

Educació Secundària: 25 raquetes de minitennis (tamany júnior), 40 pilotes de minitennis i un rotllo de cinta separadora. Tot el material és presentat en una bossa esportiva.

Tennis a les Escoles

Jornades de Formació

Jornades de formació amb el professorat convocades i organitzades conjuntament entre la Federació Catalana de Tennis i els Consells Esportius, Centres de Recursos Pedagògics, Àrees d’Esports, etc.

I ara, tennis...un pas més

I ara, tennis...un pas més

Tennis als centres d’ensenyament en horari extraescolar

La FCT ofereix assessorament als centres educatius que vulguin realitzar tennis en horari extraescolar, com a pont entre el coneixement del tennis que s’inicia en l’horari lectiu, i l’aprenentatge específic que es desenvolupa en els clubs.

Amb “I ara, tennis…un pas més!!!” entenem que el tennis pot aportar una sèrie de valors nous a l’actual oferta d’activitats que hi ha. Primerament, es tracta d’un esport que es planteja totalment mixt, i que conjuga a la vegada les exigències i les compensacions d’un esport individual que competeix en format d’equip.

Per altra banda, obliga a desenvolupar una major riquesa motriu ja que la raqueta és un implement que hem d’aprendre a utilitzar coordinadament amb el nostre desplaçament i el de la pilota.

Tennis a les Escoles

Objectius de la campanya:

 • Assessorar a les escoles per tal de donar continuïtat als alumnes que han conegut el tennis en l’horari lectiu cap a la iniciació específica
 • Possibilitat de donar entrada als clubs de tennis per tal que participin activament en aquesta activitat amb els seus tècnics

Material didàctic:

De la mateixa manera que en la campanya del tennis en horari lectiu es va crear un material didàctic homologat que donés suport al professor/a i mestre d’Educació Física:  (descarrega-te’l)

Filosofia:

Tennis a les Escoles Tennis a les Escoles

Hem trencat amb la idea de la pista de tennis, les raquetes i pilotes oficials amb mesures estàndard que podia limitar la pràctica i aprenentatge d’aquest esport a l’escola. Tot és possible amb l’adequació del material i amb una diferent concepció de l’espai i organització dels alumnes.

Amb qualsevol pista de l’escola que tingui una superfície plana i uniforme hi podem posar cintes de plàstic de banda ampla (d’aproximadament 10 centímetres) dividint l’espai en pistes de minitennis i organitzant als alumnes per parelles.

Aquest projecte neix també amb la voluntat que els clubs de tennis d’arreu de Catalunya s’hi impliquin, de manera que els alumnes  que vulguin continuar practicant tennis, es puguin adreçar als clubs més pròxims als seus centres educatius.

Més informació
Federació Catalana de Tennis
Passeig de la Vall d’Hebron, 196
08035 – Barcelona
Tel. 93 428 53 53
Fax. 93 428 55 45
monica.font@fctennis.cat